Rozmiar Tekstu

Wizyta w LO im. H. Sienkiewicza we Wrześni

Stowarzyszenie Pro Bono Familiae miało okazję gościć 14 listopada 2012 roku we wrzesińskim Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza, aby zaprezentować uczniom klas drugich i trzecich naszą działalność. Możliwe to było dzięki uprzejmości Pani Dyrektor Bogny Skoraszewskiej, a także dzięki zaangażowaniu ks. Sebastiana Huebnera, katechety pracującego w LO.

 

Tego dnia dwie przedstawicielki Stowarzyszenia wygłosiły i przedstawiły 4 prezentacje dla sześciu klas łącznie. Frekwencja dopisała, bowiem na spotkaniach zjawiło się 142 uczniów.

Prezentacja miała miejsce na auli. Słowo wsparte slajdami cieszyło się zainteresowaniem. Prócz ogólnych założeń, misji i wizji Stowarzyszenia, przedstawione zostały pokrótce również akcje i projekty, które realizujemy. Entuzjazm wzbudziła szczególnie zbiórka makulatury na misje, której celem jest budowa studni w Sudanie Południowym, a wśród dziewcząt "Anielska Choinka" i działalność w ramach wolontariatu.

Po części oficjalnej nastał czas rozmowy, zadawania pytań i przedstawiania pomysłów.

Jako że głównym sponsorem naszego Stowarzyszenia jest SKOK im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, była okazja, by każdej klasie pozostawić drobne gadżety. Dodatkowo w specjalnie przygotowanych na tę okoliczność teczkach, zamieszczony został artykuł PAH nt. budowy studni w Sudanie.

Miłym dodatkiem była również rozmowa z Panią Dyrektor Bogną Skoraszewską, która ucieszyła się z naszej wizyty w LO i dzieki której była ona możliwa. Jesteśmy na etapie współpracy zarówno z Panią Dyrektor jak i z uczniami i liczymy, że niebawem wyda ona owoce.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do spotkania: Dyrekcji, Księżom, Pani Sekretarce, Uczniom i Prezesom Stowarzyszenia Pro Bono Familiae oraz SKOK-u.